Beden Eğitimi Öğretmenliği

 

EDİTÖR:BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİNİ NASIL BİR GELECEK BEKLİYOR

 Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun, CHP Kırklareli milletvekili Turgut Dibek’in soru önergesine verdiği yanıta göre Türkiye’de 4.955 Beden Eğitimi Öğretmeni Açığı bulunuyor.Bu da Beden Eğitimi Öğretmenliğinin Önünün Ne Kadar Açık olduğunu Göstermektedir.2009 Yılında açıktan atamaları da hesaba katarsak beden eğitimi öğretmenliğine 820 kişilik bir alım yapıldı.2010 yılında yapılan 2 atamada ise toplam 356 gibi bir alım oldu.Bilindiği üzere Beden eğitimi öğretmenliği özel yetenek sınavı ile öğrenci almakta.Bundan dolayı üniversitelerde oluşan taban puanlarını verme gibi bir şansımız yok.Şunu bilmekte fayda var her yıl ortalama 2200 mezun veren bir branş beden eğitimi.yukarıda da belirttiğimiz gibi açık 5000 ki bu bize göre düşük gösterilen bir rakam dersin haftalık saatinin artması ile ihtiyaç giderek artacaktır.Şu anki kpss puanı 73.4 bu puanın 80 lere çıkması zor bir olasılık nitekim 2008 yılındaki atamalardan itibaren puanlara bakarsak en fazla 77 olduğunu görüyoruz.Ağustos ayında yapılacak atmalarla bu puanlar düşebiilir.Kısacası tercih edilebilir nitelikte geleceği parlak bir branş.

Size Yardımcı olacağını düşündüğüm bazı bilgileri aşağıda vermeye çalıştım.Umarım size yardımcı olur.

*Kafanıza takılan sorularınıza cevap vereceğimi belirtmek isterim.

 

GSGM’nin internet sayfasında yer alan habere göre, bir süre önce yapılan düzenlemeyle beden eğitimi derslerinin bazı sınıflarda haftada bir saate indirilmesine karşı yükselen tepkiler sonuç verdi.

Başkent Öğretmenevi’de 15-16 Mart tarihleri arasında çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri Değerlendirme Çalıştayı”nda önemli kararlar alındı.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nü temsilen çalıştaya katılan heyetin başkanlığını yapan Genel Müdür Yardımcısı Nuri Demirci, dünyada sporda büyük başarı kazanan ülkelerden ABD, Rusya, İngiltere, Kore, Ukrayna ve İsveç gibi ülkelerde beden eğitiminin haftada 8 saat yapıldığına dikkati çekti.

Demirci, şöyle devam etti:

“Gelişmiş ülkelerde beden eğitimi, müfredatın yüzde 10′nuna tekabül eder. Bizde mevcut durum yüzde 3,5′tir. Çalıştayda beden eğitimi dersinin ilköğretimin bütün sınıflarında 4 saat zorunlu, ortaöğretim ve dengi okullarda ise haftada 2 saati zorunlu 2 saati seçmeli olmasını önerdik. Yapılan detaylı incelemeler sonunda önerimiz kısmen kabul edildi. İlköğretim, ortaöğretim ve dengi okullarda 2 saati zorunlu, 2 saati seçmeli olması kabul gördü. Bilindiği gibi beden eğitimi kategorisine giren satranç daha önce 1 saat seçmeli ders olarak müfredata girmişti.”

DERSİN ADI “BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR” OLUYOR

Toplantıda ayrıca beden eğitimi dersinin adının “Beden Eğitimi ve Spor” olarak değiştirilmesini teklif ettiklerini bildiren Demirci, şu bilgiyi verdi:

“Bu değişiklikle çocuklara teorik olarak da bir spor kültürü vermeyi amaçlıyoruz. Okul öncesi sporu sevdirme, bir seyir zevki kazandırma, özellikle olimpik branşlar hakkında bilgi sahibi yapma temel hedeflerimiz. Çünkü, Türk toplumu maalesef sporu futbol hariç seyretmiyor. Kaliteli, bilinçli seyirci sayısının olimpiyatlara ev sahipliğinde dikkate alınan donelerden biri olduğu unutmamalı.”

Genel Müdür Yardımcısı Nuri Demirci, çalıştayda alınan kararların uzmanlar tarafından değerlendirildikten sonra Talim ve Terbiye Kuruluna sunulacağını ve karara bağlanacağını sözlerine ekledi

 

 

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİTANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere beden eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Beden eğitimi konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
- Beden eğitimi öğretmeni, bu program çerçevesinde,
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar ve bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarı düzeylerini artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ

- Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, ders kitapları, okul araç ve gereçleri,
- Gülle, disk, barfiks, çeşitli halatlar, eşofman, spor ayakkabısı, kondisyon geliştirici aletler, ağırlık torbası, ağırlık yeleği , top vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Beden eğitimi öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
- Spor yeteneği olan, göz-el ve ayaklarını eşgüdümle kullanabilen,
- Bedence sağlam ve güçlü, spora karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Beden eğitimi öğretmeni, genellikle spor salonunda, bazen okulun bahçesinde ve sınıfta görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı mevsime göre açık veya kapalı, ama oldukça gürültülüdür.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Beden eğitimi öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda beden eğitimi öğretmeni olarak çalışabilirler.
- Beden eğitimi dersi dışında, Spor Faaliyetleri ve Milli Oyunlar, Spor İlkyardımı, Halk Oyunları, Spor Yönetimi ve Organizasyon, Spor Psikolojisi gibi derslere girerler.
- Beden eğitimi öğretmenleri, çeşitli spor merkezlerinde, aerobik salonlarında, fitness centerlarda (fazla kilolardan kurtulmak ve düzgün bir vücut için zayıflama egzersizlerinin yapıldığı yerler ) vb. çalışabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; çeşitli üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları, Eğitim Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakülteleri, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokullarının “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI


Söz konusu programa girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında yeterli puan almak ve özel yetenek sınavını kazanmak gerekmektedir. Ayrıca, Spor Bilimleri ve Teknolojileri Yüksek Okulu (Lisans) ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nu bitirenlerden “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nı veya “Pedagojik Formasyon Programı”nı başarı ile tamamlayanlar öğretmenlik yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince, Spor Bilgisine Giriş, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Atletizm, Spor Fizyolojisi, Spor Masajı, Beslenme, Özel Öğretim Yöntemleri, Eğitim Sosyolojisi vb. dersler verilir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Bu programa yerleştirilenler arasından özel yetenek sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak üzere belli sayıda öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığı'nca burs verilmektedir. Ayrıca öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler. Meslek eğitimini tamamlayan öğrenciler 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Her yıl öğretim yılı başında eğitim öğretim tazminatı alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

Üniversite bünyesinde lisansüstü eğitim yaparak akademik kariyer edinebilirler. Ayrıca antrenörlük, monitörlük, masörlük ve kondisyonerlik yapabilir, turizm sektöründe animatör olarak çalışabilirler.
BENZER MESLEKLER : Antrenörlük, masörlük, kondisyonerlik.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

  Beden Eğitimi Öğretmenliği atamaları taban puanları
 
Beden Eğitimi Öğretmenliği 2010/2 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar

Atanma Tipi:

Sözleşmeli

Öncelik:

1

Atama Taban Puanı:

73,413

Atanan Sayısı:

209

Başvuru Sayısı:

827


Beden Eğitimi Öğretmenliği 2010/1 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar

Atanma Tipi:

Kadrolu

Öncelik:

1

Atama Taban Puanı:

75,117

Atanan Sayısı:

147

Başvuru Sayısı:

475


Beden Eğitimi Öğretmenliği 2009/5 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar

Kadrolu Atama Tarihi:

31 Aralık 2009

Kadrolu Atama Öncelik:

1

Kadrolu Atama Taban Puanı:

82,17

Kadrolu Atanan Sayısı:

2

Sözleşmeli Atama Tarihi:

31 Aralık 2009

Sözleşmeli Atama Öncelik:

1

Sözleşmeli Atama Taban Puanı:

74,532

Sözleşmeli Atanan Sayısı:

123


Beden Eğitimi Öğretmenliği 2009/4 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar

Atama Tarihi:

16 Aralık 2009

Atanma Tipi:

Kadrolu

Öncelik:

1

Atama Taban Puanı:

75,682

Atanan Sayısı:

159


Beden Eğitimi Öğretmenliği 2009/4 Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar

Atama Tarihi: 16 Aralık 2009

Atanma Tipi:

Kadrolu

Min. Öğretmenlik Süresi:

673

Atanan Sayısı:

25


Beden Eğitimi Öğretmenliği 2009/4 Açıktan ve Kurumlar Arası İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar

Atama Tarihi: 16 Aralık 2009

Atanma Tipi:

Kadrolu

Öncelik:

1

Min. Memurluk Süresi:

2037

Atanan Sayısı:

10


Beden Eğitimi Öğretmenliği 2009/2 Atama Dönemi Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmen Atama/Görevlendirme Minimum Puanları

Kadrolu Atama Öncelik: 1

Kadrolu Atama taban puanı:

77,239

Kadrolu Atanan Sayısı:

47

Sözleşmeli Atama Öncelik:

1

Sözleşmeli Atama taban puanı:

75,934

Sözleşmeli Atanan Sayısı:

185


Beden Eğitimi Öğretmenliği 2009-1 Sözleşmeli Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları

Atama tarihi:

19 Mart 2009

Atama yapılan branş:

Beden Eğitimi Öğretmenliği

Atama taban puanı:

74,084

Atama yapılan öğretmen sayısı:

126


Beden Eğitimi Öğretmenliği 2009-1 Kadrolu İlk Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları

Atama tarihi:

25 Şubat 2009

Atama yapılan branş:

Beden Eğitimi Öğretmenliği

Atama taban puanı:

75,926

Başvuru:

1593

Atama yapılan öğretmen sayısı:

151


Beden Eğitimi Öğretmenliği 2009-1 Kurumlararası Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları

Atama tarihi:

25 Şubat 2009

Atama yapılan branş:

Beden Eğitimi Öğretmenliği

Min. Öğrt. Süresi:

1221

Min. Mem. Süresi:

0

Başvuru:

39

Atama yapılan öğretmen sayısı:

2


Beden Eğitimi Öğretmenliği 2009-1 Açıktan Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları

Atama tarihi:

25 Şubat 2009

Atama yapılan branş:

Beden Eğitimi Öğretmenliği

Min. Öğrt. Süresi:

1101

Min. Mem. Süresi:

0

Başvuru:

33

Atama yapılan öğretmen sayısı:

12


Beden Eğitimi Öğretmenliği 2008-2 Ek Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirme Minimum Puanları

Atama tarihi:

5 Aralık 2008

Atama yapılan branş:

Beden Eğitimi Öğretmenliği

Atama taban puanı:

74,204

Atama yapılan öğretmen sayısı:

258


Beden Eğitimi Öğretmenliği 2008-2 Kadrolu İlk Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları

Atama tarihi:

21 Ağustos 2008

Atama yapılan branş:

Beden Eğitimi Öğretmenliği

Atama taban puanı:

75,69

Atama yapılan öğretmen sayısı:

664


Beden Eğitimi Öğretmenliği 2008-2 İlk Defa Sözleşmeli Görevlendirme Alanlar Bazında Mininum Puanları

Atama tarihi:

21 Ağustos 2008

Atama yapılan branş:

Beden Eğitimi Öğretmenliği

Atama taban puanı:

75,28

Atama yapılan öğretmen sayısı:

124


Beden Eğitimi Öğretmenliği 2008 Kurumlararası Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları

Atama tarihi:

21 Ağustos 2008

Atama yapılan branş:

Beden Eğitimi Öğretmenliği

Min. Öğrt. Süresi:

0

Min. Mem. Süresi:

2751

Göreve başlama tarihi:

29.01.2001

Atama yapılan öğretmen sayısı:

4


Beden Eğitimi Öğretmenliği 2008 Açıktan Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları

Atama tarihi:

21 Ağustos 2008

Atama yapılan branş:

Beden Eğitimi Öğretmenliği

Min. Öğrt. Süresi:

1343

Min. Mem. Süresi:

0

Göreve başlama tarihi:

10.12.1992

Atama yapılan öğretmen sayısı:

13


Beden Eğitimi Öğretmenliği 2008/1 Atama Dönemi Kadrolu Öğretmen Görevlendirme Mininum Puanları

Atama tarihi:

25 Şubat 2008

Atama yapılan branş:

Beden Eğitimi Öğretmenliği

Atama taban puanı:

77,111

Atama yapılan öğretmen sayısı:

340


Beden Eğitimi Öğretmenliği 2008/1 Atama Dönemi Sözleşmeli Öğretmen (657/4-B) Görevlendirme Mininum Puanları

Atama tarihi:

25 Şubat 2008

Atama yapılan branş:

Beden Eğitimi Öğretmenliği

Atama taban puanı:

75,068

Atama yapılan öğretmen sayısı:

160                                       

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !