Almanca Öğretmenliği

GENEL BİLGİ

 

Almanca öğretmenliği programı üç yıllık yabancı Diller Yüksek okulu olarak başlamış, 1982 yılında yükseköğretimin yeniden yapılandırılması çerçevesinde dört yıla çıkarılmıştır. Öğretim elemanları aşağıda adı geçen alanlarda araştırmalar yapan öğretim üye ve yardımcılarından oluşmaktadır. Bölüme dil puanı ile girilmektedir ve hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Her yıl alınan öğrenci sayısı yaklaşık 40 dır. Öğretmenlik alanı, devlet okullarında ikinci yabancı dil ve özel okullarda birinci yabancı dil olarak görülmektedir.

Şu anda anabilim dalımızda 2 profesör, 3 doçent, 8 yardımcı doçent, öğretim görevlileri görev yapmaktadır.

Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler sunmaktadır. Bu programlara kayıt olan öğrenciler dil düzeyleri saptandıktan sonra gerek görüldüğünde hazırlık programına devam ederler

AMAÇ

 

Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı'nın amacı nitelikli, çağdaş, yeniliklere açık Almanca öğretmenleri yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin;

a) Dil yetilerini (Almanca) geliştirmelerini sağlamak,

b) Dil kültür ilişkisini kurarak, bu olguları kavramalarını sağlamak,

c) Öğretmenlik mesleğinin özelliklerini ve ilkelerini anlamalarını ve öğrenmelerini sağlamak,

d) Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin bilinciyle en iyi şekilde öğretebilme becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.

e) öğrencilere yabancı dili birinci ve ikinci yabancı dil olarak öğretmeleri için yön göstermek amaçlanmaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda Alman Dili Eğitimi programında yer alan dersleri işlevlerine göre dört başlık altında toplayabiliriz.

1) Temel dil becerilerini Geliştirmeye Yönelik Dersler Dilbilgisi, Konuşma Becerileri, Okuma Becerileri, Yazma Becerileri ve Çeviri gibi dersler bu grupta yer alır. Bu derslerde amaç öğrenciyi hem dil konusunda bilgilendirmek hem de öğrendiklerini nasıl öğreteceği konusunda bilinçlendirmektir.

2) Genel Kültür DersleriBu gruptaki dersler öğrencilerin dil kültür bağlantısını kurmalarını ve onların öğretecekleri dile daha geniş bir açıdan bakmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Alman, Avusturya ve İsviçre Edebiyatı, Kısa Öyküler, Roman, Şiir ve Drama İncelemesi ve Öğretimi gibi dersler bu amaca yönelik derslerdir.

3) Dil Öğretimine ve Eğitimine Yönelik Dersler Dil farklı yaş gruplarına, öğretimi konusunda teorik ve uygulamaya yönelik dersler bu grupta yer almaktadır. Ayrıca, çağdaş dil öğretiminin gerekliliği olan dil eğitiminde teknoloji kullanımını, öğretim malzemesi değerlendirmeyi ve uygulamayı ve sınav hazırlayıp değerlendirmeyi içeren dersler de bu grubun içinde sayılabilir.

4) Öğretmenlik Formasyonu Dersleri Öğrencilerin öğretmenlik bilinci ve bilgisini arttırmaya yönelik Öğretimde Planlama, Sınıf Yönetimi, Rehberlik gibi dersler bu grupta sayılabilir.

Bölümümüzde öğrenci odaklı bir eğitime yer verilmektedir. Öğrencilere verilen bilgiler sürekli güncelleştirilmektedir. Öğrencilerin derse etkin bir şekilde katılımı sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerden ders içeriği, anlatma tekniği ve öğretim elemanı hakkında dönütler alınarak değerlendirilmektedir. Bu amaçla öğrencilere bu bilgileri içeren bir sormaca verilmektedir.

AÇILAN PROGRAMLAR

 

Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı hem lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Lisans

Lisans eğitimi için öğrenciler Öğrenci Yerleştirme Sınavı sonucuna göre seçilmektedirler. Her yıl, Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı'na 40 civarında öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, mezun olabilmek için tüm derslerini tamamlayarak en az 2.00 Genel Not Ortalamasını sağlamak zorundadırlar. Öğrenciler 147 kredi ile mezun olmaktadırlar.

Öğretim dili Almanca'dır. ÖMB dersleri Türkçedir. Kayıt olan öğrenciler, Seviye Tespit Sınavı'na girerek gerekirse bir yıl hazırlık okumaktadırlar.

Lisans öğrencilerinin, diğer derslerin yanı sıra öğretmenlik mesleğine hazırlanma sürecinin bir parçası olarak uygulamaya yönelik dersler almaları zorunludur. 2. dönemde verilen Okul Deneyimi I dersinde haftada 4 saat ilköğretim okullarında veya liselerdeki dil derslerini gözlemleyerek ilk deneyimlerini kazanırlar. Daha sonra ise 7. dönemde Okul Deneyimi II dersi çerçevesinde dersin bir bölümünü anlatarak mikro-öğretim yaparlar. 8. dönemde, Öğretmenlik Uygulaması dersinde, ilköğretim okullarına veya liselere haftada 6 saat devam ederek ders anlatmaya ve daha once öğrenmiş oldukları bilgilerin uygulamasına geçerler.

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans programlarına kabul edilen öğrenciler dilbilim ve dil öğretimine yönelik dersler alırlar. Bu dersleri tamamladıktan sonra bir yüksek lisans tezi yazılır. Bu eğitimin süresi en az iki yıldır.

Doktora

Doktora programı da aynı şekilde derslerin tamamlanmasını ve bir doktora tezi yazılmasını gerektirmektedir. Ayrıca, derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler doktora yeterlilik sınavına girerler ve bu sınavı aşan öğrenciler tez yazma sürecine başlarlar. Daha sonra, tezini başarıyla tamamlayan ve savunan öğrenciler doktora derecesini almayı hak kazanırlar.

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

 

Bölümde yapılan araştırmalar

1) Dil öğretimi,

2) Edebiyat ve edebiyat öğretimi,

3) Dilbilim,

4) Almanya?daki göçmen edebiyatı,

5) Kültür ve dil öğretimi,

6) Kültür ve edebiyat

7) Çocuk edebiyatı,

8) Dört dil becerisine yönelik araştırmalar,

9) Edimbilim,

10) Çeviribilim ve dil öğretimi,

11) Birinci ve ikinci yabancı dil edinimi,

12) Konu alanı ders kitabı incelemesi gibi değişik araştırmalardan oluşmaktadır.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

 

Bölümün Kassel, Münster ve Klagenfurt Üniversiteleri ile işbirliği bulunmaktadır. Ayrıca Almanya ve Avusturya daki Alman Dili ve Edebiyatı kurumlarıyla bağlantıları vardır. Avusturya Kültür Merkezi tarafından davet edilen yabancı yazarlar ile öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik okuma günleri ve çalıştaylar da düzenlenmektedir.

SUNULAN OLANAKLAR

 

Ders Materyalleri Odası

Anabilim dalında Alman Kültür Merkezinin kurduğu bir ders materyalleri odası bulunmakta ve öğretmenlere de hizmet sunulmaktadır.

Bilgisayar Laboratuarları

Fakültemizde öğrencilerimizin kullanımına sunulan bilgisayar laboratuarları vardır. Bu laboratuarlardaki bilgisayarların tümü internete bağlıdır ve öğrencilerin verilmektedir. kullanabilecekleri yazılım programları ile yüklenmiştir.

Kütüphane

Öğrenciler merkez kütüphaneyi kullanabilirler. Merkez kütüphanede kitap, süreli yayın, veri tabanı ve elektronik dergi gibi olanaklar öğrenci kullanımına açıktır.

Diğer olanaklar

Fakültemizde, sandviç türü yiyecekler, sıcak ve soğuk içecekler satan sigara içilmeyen bir kantin vardır. Aynı zamanda sigara içen öğrenciler için ise bir sigara odası vardır. Kampüsümüzde öğrenci yemekhanesinin yanı sıra, değişik lezzetler sunan cafe ve lokantalar da bulunmaktadır

 

 

KPSS ATAMALARI

Almanca Öğretmenliği 2009-1 Kadrolu İlk Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları


Atama tarihi:

25 Şubat 2009

Atama yapılan branş:

Almanca Öğretmenliği

Atama taban puanı:

72,4

Başvuru:

53

Atama yapılan öğretmen sayısı:

22

Almanca Öğretmenliği 2008-2 Kadrolu İlk Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları


Atama tarihi:

21 Ağustos 2008

Atama yapılan branş:

Almanca Öğretmenliği

Atama taban puanı:

74,688

Atama yapılan öğretmen sayısı:

29

 

NOT:2010/2  Haziran Sözleşmeli Atamalarında Almanca Öğretmenliği için kadro açılmadı.
 

 

 

 

ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ LYS  TAHMİNİ  TABAN PUANLARI   Almanca Öğretmenliği
  1151013 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Almanca Öğretmenliği 4 65 DiL - 1 - 7800 1150 367.000 11900 9810  
  1491038 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Almanca Öğretmenliği 4 55 DiL - 1 - 8260 1190 343.000 13400 10800  
  1211179 GAZİ ÜNİVERSİTESİ Almanca Öğretmenliği 4 50 DiL - 1 - 7990 1190 342.000 13500 10900  
  1051075 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Almanca Öğretmenliği 4 65 DiL - 1 - 8740 1220 332.000 14100 11400  
  1121038 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Almanca Öğretmenliği 4 45 DiL - 1 - 9080 1240 324.000 14600 11700  
  1186033 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Almanca Öğretmenliği 4 30 DiL - 1 - - 1240 320.000 14800 11900  
  1461021 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Almanca Öğretmenliği 4 50 DiL - 1 - 9450 1270 311.000 15400 12300  
  1411027 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Almanca Öğretmenlişi 4 50 DiL - 1 - 9540 1270 309.000 15600 12400  
  1131043 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Almanca Öğretmenliği 4 75 DiL - 1 - 9090 1280 306.000 15700 12500  
  1381326 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ Almanca Öğretmenliği 4 40 DiL - 1 - 9360 1290 302.000 16000 12600  
  1481032 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Almanca Öğretmenliği 4 50 DiL - 1 - 9830 1300 295.000 16500 12900  
  1071758 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Almanca Öğretmenliği 4 65 DiL - 1 - 10500 1340 281.000 17400 13500  
  1141049 DİCLE ÜNİVERSİTESİ Almanca Öğretmenliği 4 50 DiL - 1 - 11300 1360 276.000 17700 13700  
  1463476 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Almanca Öğretmenliği (İÖ) 4 50 DiL - 1 - 11000 1380 269.000 18100 13900  
  1915204 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Almanca Öğretmenliği 4 25 DiL - 1 - - 1420 250.000 19400 14700  
  1133229 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Almanca Öğretmenliği (YÖ) 4 75 DiL - 1 - 11200 1420 249.000 19500 14800  
  1241215 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Almanca Öğretmenliği 4 50 DiL - 1 - 16600 1430 244.000 19900 15000  
  1413237 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Almanca Öğretmenlişi (ıÖ) 4 50 DiL - 1 - 11400 1420 244.000 19800 14900  
  1271443 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Almanca Öğretmenliği 4 60 DiL - 1 - 18400 1440 216.000 22000 15600  

 

 

   ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

 

 

 *Almanca Öğretmenliği Anadolu liselerinde 10.Sınıfta var.


 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !